Inleiding

De term digivaardig in de zorg gaat niet om de vaardigheid met techniek om te gaan, maar om de vaardigheden om anders te werken, met andere doelen en met behulp van nieuwe mogelijkheden. Deze groep wil vanuit leiderschap een omslag maken naar werken vanuit het gedachtengoed van onder andere:

  • Positieve gezondheid
  • Informatie delen als norm
  • Eigen regie, samenspraak en zeggenschap vergroten
  • Werkdruk verlagen
  • Plezier in het werk vergroten
  • Mede met behulp van inzet van mensgerichte technologie

Daarvoor is dapper leiderschap nodig, want het gaat hier om anders werken en dat vraagt om loslaten en het creëren van nieuwe perspectieven.

Missie

Zichtbaar maken welke kennis, kunde en vaardigheden nodig zijn om vanuit leiderschap in de zorg voor te gaan in een andere manier van werken en dit vanuit andere gedeelde waarden mogelijk te maken.

Activiteiten

Leiderschapscompetenties voor informatisering in de zorg

Welke competenties moeten managers en bestuurders hebben voor leiderschap in innovatie in de zorg met behulp van ICT toepassingen en eHealth? Erik de Vries heeft het rapport Leiderschap Informatisering Zorg op de ICT&Health conferentie (26 januari 2018) uitgereikt aan Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het Ministerie VWS. In de komende brief aan de Tweede Kamer betreffende eHealth wordt gerefereerd naar…